Dinh dưỡng cho các cơ quan

Chế độ ăn uống để làm sạch bạch huyết

Hệ thống bạch huyết là một mạng lưới các cơ quan, mạch và mô giúp loại bỏ cơ thể chất độc, chất chuyển hóa chất thải và các chất không cần thiết khác. Di chuyển qua các mạch, đến một lúc nào đó bạch huyết phải đi vào các hạch bạch huyết, nơi nó được làm sạch khỏi chất thải độc hại.

ĐọC Thêm